Ma'lumot

YUQORI SINF O‘QUVCHILARNING TADQIQOTCHILIK KOMPETENTSIYASINI SHAKLLANTIRISH

R.T.Tillayeva


O‘spirin yoshdagi o‘quvchilar o‘quv-biluv faoliyati bilan bog‘liq kognitiv
ehtiyojlarini ro‘yobga chiqarish, mustaqil izlanishlariga qaratilgan tadqiqotchilik faoliyatining o‘ziga
xos usullaridan samarali foydalanish maqsadga muvofiq. Ushbu maqolada yuqori sinf o‘quvchilarning
nadqiqotchilik kompetentsiyasini shakllantirish kabi masalalar yoritilganhttps://doi.org/10.59251/2181-1296.v4.1342.1294

Sahifalar soni 01-10 | 149 Ko'rishlar | 91 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish