Ma'lumot

OLIY О‘QUV YURTLARIDA TA’LIM SIFATI MENEJMENTI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI

A.N.Alikariyeva


Ushbu maqolada ta’lim jarayonining sifatini belgilovchi asosiy xususiyatlar
kо‘rsatib berilgan hamda oliy о‘quv yurtidagi sifat tizimi tushunchasining asosini ifodalovchi qoidalar
keltirilgan. Muallif tomonidan ta’limni zamon talabi darajasida isloh qilish, uning sifatini yuksak talab
darajasiga kо‘tarish muammolari atroflicha kо‘rib chiqilgan bо‘lib, oliy ta’lim sifati menejmenti
tizimini rivojlantirish konsepsiyasi aniqlangan. Oliy о‘quv yurtlarida sifat menejmenti tizimini
yaratish yoki takomillashtirishdan oldin, ushbu konsepsiya aynan nimalardan iborat ekanligi keng
yoritilgan. Shuningdek, oliy о‘quv yurtlarida sifat menejmenti tamoyillariga asoslangan universal sifat
menejmenti tizimi yettita strategik boshqaruv tizimidan iboratligi tahlil etilgan. Maqolada oliy о‘quv
yurtlarida sifat menejmenti tizimini rivojlantirish omillarini aniqlash bо‘yicha о‘tkazilgan sotsiologik
tadqiqot natijalari keltirilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v4.1342.1285

Sahifalar soni 01-15 | 124 Ko'rishlar | 71 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish