Ma'lumot

ZOL-GEL TEXNOLOGIYASI ASOSIDA TETRAETOKSISILAN VA AYRIM METALL OKSIDLARIDAN SORBENTLAR OLISH

Uzoqov J.R., Muxamadiyev N.Q., Zufarov A.M.


Zol-gel texnologiyasi asosida kislotali muhitda turli haroratlarda tetraetoksisilan va
ayrim metall oksidlaridan sorbent namunalari olindi. Olingan sorbentlarda benzol bug‘i adsorbsiyasi orqali
solishtirma sirt yuzasi, g‘ovaklarning hajmi va o’rtacha diametri hisoblab topildi. Unga ko’ra
sorbentlarning solishtirma sirt yuzasi 700-900 m2/g, g’ovaklarning hajmi 0,60-0,90 sm3/g, g’ovaklarning
o’rtacha diametri esa 1,3-6,5 nm ekanligi aniqlandi. Shuningdek, sorbentlarning fazaviy tarkibi rentgen
difraktometr XRD va IQ spektroskopiya usullarida, tekstur xususiyatlari esa skanerlovchi elektron
mikroskopiya usullari yordamida o’rganildi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v5.1232.1231

Sahifalar soni 01-10 | 119 Ko'rishlar | 63 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish