Ma'lumot

GLOBALLASHUV JARAYONIDA YOSHLARNI MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASH MUAMMOLARI

Z.M.Mamatov


ilmiy maqolada globallashuv fenomeni va uning yoshlar ma’naviyatiga
ta’siri masalalari tahlil etiladi. Bugungi kunda paydo bo‘layotgan turli yot g‘oyalar,
“ommaviy madaniyat” va boshqa turdagi mafkuralar yoyilishi sharoitida yoshlarni qo‘llabquvvatlash,
ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar negizida tarbiyalash masalalari
yoritilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v2.1321.12

Sahifalar soni 01-9 | 156 Ko'rishlar | 106 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish