Ma'lumot

EtMgBr/Ti(OiPr)4/PhMe KATALITIK SISTЕMASIDA BЕNZALDЕGID VA UNING TURLI XIL HOSILALARINI SЕLЕKTIV ALKINILLASH JARAYONI

S.B.Samatov1, O.E.Ziyadullayev1, А.Ikramov2, L.K.Ablakulov2, S.S.Abdurahmanova3


Benzaldegid va uning molekulasida turli hil o‘rinbosarlar saqlagan hosilalarini element organik birikmalar asosida tayyorlangan katalizatorlar yordamida fenilatsetilen ishtirokida katalitik etinillash reaksiyasi orqali aromatik atsetilen spirtlarini sintez qilish usuli ishlab chiqilgan. Tanlangan al’degidlarni etinillash reaksiyalrini boshqarish va nazorat qilishning eng muqobil sharoitlari topilgan, reaksiya mexanizmlari taklif etilgan, mahsulot hosil bo‘lish unumiga tanlangan aldegidlarning tuzilishi, tabiati va energetik xossalarining ta’siri tadqiq qilingan. Sintez qilingan aromatik atsetilen spirtlari identifikatsiyalangan va ularning fizik-kimyoviy xossalarini o’rganilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v5.1352.1153

Sahifalar soni 01-11 | 157 Ko'rishlar | 109 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish