Ma'lumot

OLIY OʻQUV YURTLАRIDА TАLАBАLАRNING MUSTАQIL OʻQUV FАOLIYATLАRINI YANGI INNOVАTSIYA TEXNIKАLАRI АSOSIDА TАSHKIL ETISH

O.K.Quvandiqov1 , S.X.Kurbaniyazov1 , А.S.Kurbaniyazov2 , M.Boltayev1


Mazkur maqola oliy ta’lim muassasalarida talabalar mustaqil o`quv

faoliyatini tashkil qilish va talabalarning mustaqil bilim olishlari va koʻnikmalarini

rivojlantirishga doir tavsiyalar bayon etilgan. Shuningdek, mustaqil oʻquvni tashkil qilish

jarayoniga va prinsiplariga tavsif berilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v6.1302.1102

Sahifalar soni 01-9 | 94 Ko'rishlar | 62 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish