Ma'lumot

KOMIL INSONNI TARBIYALASHDA TASAVVUF TA’LIMOTINING O‘RNI VA ROLI

S.Karimov


Mazkur maqolada tasavvuf taʼlimotida komil insonni tarbiyalashning nazariy va
amaliy meʼzonlari, yoʼl-yoʼriqlari keng qamrovli kontseptual yoʼnalishda yoritilgan. Komil insonni
tarbiyalash masalasini tasavvuf taʼlimotida Muhammad Porso va Jaloliddin Rumiyning qarashlari
asosida yoritilgan. Komilliy sifatlarining shakllanishi va rivojlanishi Jaloliddin Rumiyning “Maʼnaviy
masnaviy”, “Ichindagi ichindadur” Аbduhomid Gʼazzoliyning “Kimyoi saodat” Аziziddin
Nasafiyning “Zubdat ul-haqoyiq” asarlari yordamida ochib berilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v2.1321.11

Sahifalar soni 01-8 | 157 Ko'rishlar | 107 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish