Ma'lumot

OʻZBEK BOLALARINING XORIJIY TIL OʻRGANISHIDA PSIXOLINGVISTIKANING OʻRNI

H.Davlatova


Ushbu maqolada psixolingvistikaning fan sifatida shakllanishi,

rivojlanish bosqichlari, xorijiy til oʻrganishda psixolingvistikaning o’rni va roli haqida fikr

yuritiladi. Psixolingvistika haqida gʻarb va sharq olimlarining qarashlari bayon etilgan.

Psixolingvistika nutq hosil qilish, nutqni qabul qilish, ona tili va chet tilini oʻzlashtirish

jarayonlariga murojat qiladi. Til tafakkur singari ijodiy jarayon boʻlib, til paydo boʻlishining

eng birinchi sababi insonni ichki ehtiyoji, ya’ni olam va boshqa shaxslar bilan munosabatga

kirishishidir. Ilk maktab yoshidagi oʻquvchilarning idroki, xatti-harakatlar, oʻyinli harakatlar,

mehnat faoliyati bilan bevosita bogʻliqdir. Boshlangʻich sinf oʻquvchisi chet tili, xususan,

ingliz tilini oʻrganish jarayonida oʻqituvchi koʻrsatmalarini hamda darslik, multimediya

vositalaridan berilgan rang-barang tasvirli materiallar orqali til oʻrganishni amalga oshirib

boradi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v6.1302.1071

Sahifalar soni 01-12 | 112 Ko'rishlar | 60 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish