Ma'lumot

AKRILONITRILNING DIVINILBENZOL VA N,Nʹ-METILEN-BIS-AKRILAMID BILAN SOPOLIMERLARINING SINTEZI VA TADQIQOTI

Xudaynazarov J.O.1, Babayev T.M.2, Tillayev S.U.1, Muzaffarova B.1, Absalomov S.1


Ishda donador sorbentlarni akrilonitril sopolimerlarini modifikatsiyalab olish

maqsadida akrilonitrilning choklovchi agentlar N,Nʹ-metilen-bis-akrilamid, divinilbenzol va

geksagidro-1,3,5–triakrililtriazin bilan suspenzion sopolimerlash qonuniyatlarini o‘rganish natijalari

keltirilgan. Choklovchi agent miqdori va reaksiya sharoitiga ko‘ra turli xil fizik-kimyoviy xossalarga

ega donador sopolimerlar olish imkoniyatlari ko‘rsatilgan. Choklovchi agent miqdorini 5% gacha

oshirish dietilamin bilan modifikatsiyalangan sopolimerlar sorbsion sig‘imi kamayishiga olib kelishi

aniqlangan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v1.1252.1025

Sahifalar soni 01-8 | 115 Ko'rishlar | 86 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish