Ma'lumot

BADMINTON BO‘YICHA SPORT TAYYORGARLIGI BOSQICHLARI VA UNING MAZMUNI

B.B. Kipchakov, F.I.Ismoilova


Mazkur maqolada badminton bo‘yicha tayyorgarlik bosqichlari va ularning
o‘ziga xos xususiyatlari muhokama etilgan. Tayyorgarlik bosqichlari mazmuni va ularga
qo‘yiladigan talablar o‘rganilgan va muallif nuqtai nazari bo‘yicha talqin etilgan. Tayyorgarlik
bosqichlarining yoshga bog‘liq xususiyatlari va ularni tashkil etish bo‘yicha fikrlar
umumlashtirilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v4.1222.1023

Sahifalar soni 01-10 | 125 Ko'rishlar | 57 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish