Ma'lumot

ETILENNI OKSIDLANISHLI ASETILLASH JARAYONINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH

Buronov F.E.2, Musulmonov N.X.1, Fayzullayev N.I.1, Toshboyev F.N.1,


Tadqiqotlar natijasida reaksiya oʻtishining quyidagi maqbul sharoiti tanlandi:

reaktorning o’rta zonasida 165℃ haroratda, hajmiy tezlik – 2000 soat-1, 4 atm bosimda, etilenning sirka

kislotaga nisbati 4:1 va kislorod miqdori 7 hajm %. Ushbu maqbul sharoitda vinilasetat hosil bo’lishi va

etilen oksidlanishi reaksiyalari faollanish energiyalari mos ravishda quyidagilarga teng: Ea(VA) = 8,17

kkal/(mol∙K) va Ea(SO2) = 19,61 kkal/(mol∙K). Harorat 220℃ dan oshganda etilenning oksidlanish tezligi

vinilasetat hosil bo’lish tezligidan yuqori bo’lishi aniqlandi. Palladiy katalizatori ishtirokida etilen va sirka

kislatasidan vinilasetat hosil bo’lish reaksiyasi mexanizmi taklif etildi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v1.1252.1016

Sahifalar soni 01-9 | 125 Ko'rishlar | 73 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish