Ma'lumot

2020-yil, 1-son (119/2)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
NAMANGAN VILOYATI TOG‘OLDI YER RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING GEOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI
Yu.I.Axmadaliev1 , A.K.Amanov2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 295,3 KB | 169 Ko'rishlar | 129 Yuklab olishlar
2
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ И РАЙОНИРОВАНИЕ РАССЕЛЕНИЯ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ
М.А.Кадиров
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 387,1 KB | 162 Ko'rishlar | 127 Yuklab olishlar
3
O‘RTA OSIYO CHO‘L LANDSHAFTLARI VA ULARNING BARQAROR RIVOJLANISHI
A.A.Abdulqosimov, E.B.Ulug‘murodov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 320,7 KB | 203 Ko'rishlar | 125 Yuklab olishlar
4
ЛАНДШАФТЫ ЗАРАФШАНСКИХ ГОР И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАВНИН И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ РАЗВИТИЯ
Х.Журакулов, Д.Журакулова
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 360,8 KB | 179 Ko'rishlar | 132 Yuklab olishlar
5
ODAM QON ZARDOBI TARKIBIDAGI TRANSFERRIN MIQDORIY TAHLILI
Yu.S.Ruziyev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 333,0 KB | 168 Ko'rishlar | 127 Yuklab olishlar
6
G‘O‘BDIN TOG‘IDAGI MONITORING MAYDONCHADA EKILGAN DARAXT VA BUTALARNING RIVOJLANISH TAHLILI
O.Adilova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 384,2 KB | 146 Ko'rishlar | 124 Yuklab olishlar
7
SEDIMENTATSIYA USULIDA ZnO NANOZARRACHALARINI SINTEZ QILISH
A.M.Nasimov, X.Sh.Tashpulatov, Sh.E.Mirzayev, G‘.Sh.Haydarov, Sh.A.Begimkulova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 418,1 KB | 184 Ko'rishlar | 133 Yuklab olishlar
8
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРОИЗВОДНЫХ АМИНОБЕНЗИМИДАЗОЛА
Д.С.Рахмонова, Л.Н.Гапурова, З.Ч.Кадирова, Ш.А.Кадирова, Ғ.Абдурахмонов
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 356,3 KB | 175 Ko'rishlar | 135 Yuklab olishlar
9
SURXONDARYO SUVI TARKIBIDAN IA VA IIA GURUH IONLARINI ANIQLASH
X.R.Tillaev, X.X.Turayev, I.A.Umbarov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 482,3 KB | 175 Ko'rishlar | 118 Yuklab olishlar
10
ЭЛЕКТРОСИНТЕЗ В ХИМИИ ПОРФИРИНОВ
И.М.Муратов, К.А.Аскаров, К.М.Халиков
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 447,8 KB | 169 Ko'rishlar | 117 Yuklab olishlar