Ma'lumot

2024 yil 2-son (144/2)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
QUROLGA QARSHI QALAM
D.B.Nurmuradova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 584,4 KB | 24 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
2
OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA RAHBAR KADRLARNI BOSHQARUV KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISH
Ochilov X.A.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 649,3 KB | 17 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
3
ZAMONAVIY BADIIY ASARLARDA MAKON VA ZAMON KONSEPTLARINING IFODALANISHI
Yarqulova D.M.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 682,0 KB | 18 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
4
ПУШКИНСКАЯ И ГОГОЛЕВСКАЯ ТРАДИЦИИ В ЦИКЛЕ «ЗАПИСКИ ОХОТНИКА» И.С.ТУРГЕНЕВА
Усманова Н.К
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 586,7 KB | 20 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
5
PEDАGOG MАGISTRLАRNING KREАTIVLIK MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH
Choriev I.A.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 600,4 KB | 20 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
6
ТЕМА ДОМА И СЕМЬИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.С. ТУРГЕНЕВА, И.А. ГОНЧАРОВА, Л.Н. ТОЛСТОГО И А.П. ЧЕХОВА)
Кадымова Д.Р
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 685,0 KB | 21 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
7
MUTAFAKKIR, SHOIR BOBORAHIM MASHRABNING XORIJIY YURTLARGA TASHRIFI VA SAYOHATLARI
Hoshimxonov M.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 564,6 KB | 18 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
8
MODERN TEACHING METHODS OF EDUCATION AT SCHOOLS: THE BENEFITS OF STEAM EDUCATION AND THEIR APPLICATION
Suyarov K.T
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 638,5 KB | 27 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
9
VIRTUAL LABORATORIYALARDAN VEB SAHIFALAR YARATISH ORQALI FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI
Turakulova M.N
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 805,6 KB | 21 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
10
MATN AVTORIZATSIYASI BILAN BOG‘LIQ HOLATLARNI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING QONUNIY METODOLOGIK ASOSLARINI YARATISH MUAMMOLARI VA ZARURATI
Musulmonova K.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 579,8 KB | 22 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar