Ma'lumot

2024 yil 1-son (143/2)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
5-AMINO-1-N-ARIL-1H-1,2,3-TRIAZOL ETIL EFIRLARINING SINTEZI
21 Z.I. Murtazayeva
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 790,8 KB | 56 Ko'rishlar | 56 Yuklab olishlar
2
2-AMINO-4,5-DIALMASHGANFURAN-3-KARBON KISLOTA ETIL EFIRLARINING SINTEZI
20. R.Sh. Kuryazov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 819,4 KB | 57 Ko'rishlar | 48 Yuklab olishlar
3
THE EXISTENCE OF BOUND STATES OF THE HAMILTONIAN OF TWO-BOSON SYSTEM ON THE TWO-DIMENSIONAL LATTICE
19. D.A.Latipova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,1 MB | 66 Ko'rishlar | 70 Yuklab olishlar
4
DIMETILEFIRDAN ALKENLAR OLISH JARAYONI TERMODINAMIKASI VA KINETIKASI
18. N.Sh.Egamberdiyev
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,0 MB | 39 Ko'rishlar | 55 Yuklab olishlar
5
СВОЙСТВА ЦЕНТРАЛЬНЫХ dC-, СС- И СТа-СОУДАРЕНИЙ ПРИ ИМПУЛЬСЕ 4,2 А ГэВ/с И ИХ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
14. Х.К.Олимов
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 43 Ko'rishlar | 63 Yuklab olishlar
6
ОСОБЕННОСТИ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ФЛАВОНОИДОВ МЕТОДОМ ВЭЖХ
13. И.Х.Рузиев
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 654,4 KB | 43 Ko'rishlar | 53 Yuklab olishlar
7
C60 FULLEREN MOLEKULALARINING QUTBLI ERITUVCHILARDAGI OPTIK VA MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI
12. U.K. Maxmanov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 887,8 KB | 61 Ko'rishlar | 56 Yuklab olishlar
8
POLIMER QUYOSH ELEMENT PARAMETRLARINI FULLEREN BO‘LMAGAN VA FULLEREN TARKIBGA EGA AKSEPTORLAR BILAN QIYOSIY O‘RGANISH
11. E.A. Zaxidov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 686,1 KB | 49 Ko'rishlar | 42 Yuklab olishlar
9
НАБЛЮДЕНИЯ И АНАЛИЗ ИЗБРАННЫХ АСТЕРОИДА АМУРЫ НА МАЙДАНАКСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ
10. К.Э.Эргашев
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,0 MB | 51 Ko'rishlar | 46 Yuklab olishlar
10
ВЫСОКОЧАСТОТНЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ TlCl0.7Br0.3
Farkhad Akhmedzhanov, Feruz Tugalov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1011,2 KB | 78 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar