Ma'lumot

2022-yil, 2-son (132/1)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ТОРГОВО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Ш.А.Азимбаева
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 293,6 KB | 185 Ko'rishlar | 149 Yuklab olishlar
2
RAQOBAT JARAYONIGA YOSHLARDA AXLOQIY MUNOSABATNI SHAKLLANTIRISH
J.Shakarov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 335,1 KB | 172 Ko'rishlar | 147 Yuklab olishlar
3
«ТУРКЕСТАНСКИЙ СБОРНИК» - КАК ФЕНОМЕН НАУЧНОЙ ЖИЗНИ ТАШКЕНТА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Ш.Б.Мухамедов
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 303,0 KB | 182 Ko'rishlar | 153 Yuklab olishlar
4
АППЛИКАЦИЯ КАК ВСЕСТОРОННЕE РАЗВИТИE ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н.Муллажонова
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 484,3 KB | 174 Ko'rishlar | 134 Yuklab olishlar
5
ОНЛАЙН-УРОКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
К.Ю.Мирфайзиева, И.А.Хайдарова
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 298,7 KB | 173 Ko'rishlar | 133 Yuklab olishlar
6
“TEMUR TUZUKLARI”DA AXLOQIY ME'YORLAR TALQINI
D.Xudayqulov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 306,4 KB | 194 Ko'rishlar | 138 Yuklab olishlar
7
KIMYOVIY MASALALARNI O‘ZIGA XOS TOMONLARI VA ULARNI YECHISHDA MATEMATIK USULLARDAN FOYDALANISH
R.V.Tashmatova, N.Q.Muhamadiyev, X.Q. Muhamadiyeva, YU.M. Tug‘izov, Samiyev A.A.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 6,9 MB | 174 Ko'rishlar | 138 Yuklab olishlar
8
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ТОРГОВО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Ш.А.Азимбаева
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 339,7 KB | 200 Ko'rishlar | 162 Yuklab olishlar
9
XX ASR BOSHIDA SAMARQAND TA’LIM TIZIMIDA O’QUV DARSLIKLAR HOLATI
Z.E. Xalilova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 304,4 KB | 169 Ko'rishlar | 119 Yuklab olishlar
10
ZAMONAVIY VOLEYBOLGA XOS HIMOYA HARAKATLARINI MODELLASHTIRILGAN TARTIBDA SHAKLLANTIRISH
A.A.Ummatov, S.F.Ashurkova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 348,3 KB | 176 Ko'rishlar | 131 Yuklab olishlar